การแต่งรูปภาพสินค้าโดยใช้ Photo Scape

การทำรูปภาพสินค้า จาก 1 ชิ้น ให้เป็นหลายชิ้น
การรวมภาพสินค้าหลายรูป ให้อยู่ในภาพเดียว