การจัดการ และดูแลแอคเค้าท์ให้ตรงตามมาตรฐานของ ebay

การจัดการแอคเค้าท์ให้ตรงตามมาตรฐานของ ebay หากขายสินค้าไม่ได้ต้องทำอย่างไรกับแอคเค้าท์ จะให้ ebay ดันร้านค้าเราต้องทำอย่างไร